Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger

Forlag: 
Pris: 
kr 449,-
Utgivelsesår: 
2011
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
464
ISBN: 
9788279901181
Språk: 
Originaltittel: 
The General Theory of Employment, Interest and Money
Originalspråk: 
Oversetter: 
Roman Linneberg Eliassen
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

John Maynard Keynes' hovedverk Allmenn teori om sysselsetting, rente og penger (The General Theory of Employment, Interest and Money) kom ut i 1936, i kjølvannet av den store depresjonen. I boken går han hardt ut mot rådende økonomisk teori, som hevdet at en uregulert markedsøkonomi vil sørge for full sysselsetting. Keynes mente økonomene ikke hadde forstått betydningen av det han kalte “den effektive etterspørselen” - manglende investering eller konsum vil føre til arbeidsledighet. I boken tegner Keynes et bilde av kapitalismen som et ustabilt system, hvor menneskene har høyst usikker kunnskap om fremtiden og baserer sine handlinger på konvensjoner og massepsykologi. Investeringene svinger i takt med stemningen på børsen, og slik blir statlig styring viktig for å få bukt med de økonomiske konjunkturene og ledigheten. Keynes' forsvar for en aktiv stat har vært helt avgjørende for hvordan økonomer og politikere tenker om økonomisk politikk helt frem til i dag.