Antroposofi og kunst

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 129,-
Utgivelsesår: 
1998
Innbinding: 
Heftet
Sidetall: 
54
ISBN: 
9788290016178
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Anna Svensen
Omslagsdesigner: 
Hannes Weigert og Ellen Holtermann

For å komme til en levende, spirituell erkjennelse av kunsten og det kunstneriske, må det abstrakte i vårt tanke- og idéliv overvinnes, ifølge Rudolf Steiner. Vi må ikke glemme at ordet kunst har sin opprinnelse i «å kunne», at det kunstneriske faktisk dreier seg om ferdigheter. Her viser han hvordan kunstartene – arkitektur, bekledningskunst, plastikk, maleri, musikk, diktining, eurytmi, mimikk og dans – springer ut av den menneskelige natur. Han går utførlig inn på farvene i billedkunsten, på tonene i musikken, på fantasikraften i diktningen, på det rytmiske og melodiøse i resitasjon og deklamasjon, foruten å gi impulser til en nyskaping av den dramatiske, den sceniske fremstilling. Boken består av de to foredragene han holdt 18. og 20. mai 1923, i forbindelse med dannelsen av Det norske Landsselskap (det antroposofiske selskap i Norge).