De amore [Om kjærligheten]

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 399,-
Utgivelsesår: 
2015
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
358
ISBN: 
9788279901938
Språk: 
Originaltittel: 
De amore
Originalspråk: 
Oversetter: 
Mette Heuch Berg
Omslagsdesigner: 
monoceros

Det foreliggende skriftet Om kjærligheten (De amore), datert 1469, var opprinnelig tenkt som en kommentar til Platons Symposion, Drikkegildet i Athen fra 380-årene f.Kr. – en hyllest til kjærlighetsguden Eros, med det skjønne og det gode som det sant guddommelige. Platon hadde som alltid, gitt sitt filosofiske verk en dialogisk form – her: taler holdt ved et drikkelag. Ficino lar i likhet med Platon «kommentaren» bestå av taler ved en sammenkomst, i dette tilfelle på Platons fødsels- og dødsdag den syvende november. En årlig feiring som takket være Lorenzo il Magnifico ble gjenopptatt i 1468 etter et avbrekk på tolvhundre år. Det var Lorenzos farfar, den gamle Cosimo av Medici som hadde gitt Ficino i oppdrag å oversette alle Platons dialoger til latin. De amore ble så til som et selvstendig verk for å utfylle oversettelsen og presentere en spesiell form for platonisme. Her finner vi en videreutvikling av Platon i retning av en altomfattende filosofisk-teologisk synkretisme. Ficinos kjennskap til antikke diktere og filosofer preger fremstillingen. Dialogens deltagere var kjente personer i Ficinos samtid og behandler temaet kjærligheten fra forskjellige vinkler. Senere oversatte Ficino selv De amore til sitt morsmål italiensk, dvs. toskansk. 

For å aktualisere Ficinos kjærlighetsfilosofi, er det som innledning tatt med et bidrag fra den norske platoniker Aasmund Brynildsen fra 1973, i tillegg til en innledning ved redaktøren for bokserien om renessansens filosofer, Tore Frost. 

Oversatt og med etterord av Mette Heuch Berg


Utgitt med støtte fra Thorleif Dahls Kulturbibliotek

Stiftelsen Thorleif Dahls Kulturbibliotek, opprettet i 1956 av filologen og reklamemannen Thorleif Dahl støtter og utgir oversettelser av klassisk og norrøn litteratur samt av filosofiske verker og ordbøker. Se også www.thorleifdahl.no