Den ensomme vandrers drømmerier

Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2016
Innbinding: 
Innbundet
ISBN: 
9788274884076
Språk: 
Originaltittel: 
Les Rêveries du promeneur solitaire
Originalspråk: 
Oversetter: 
Birger Huse
Omslagsdesigner: 
monoceros

Det har aldri vært lett å forholde seg likegyldig til den omstridte sveitsiske filosofen og forfatteren Jean-Jacques Rousseau. Gjennom sitt politiske for­fatterskap har Rousseau hatt en ved­varende innflytelse på våre begreper om natur, kultur og rett­ferdighet. Med seg selv og sine ensomme romantiske helter satte han opp­lys­ningstidens fornuft og sivilisasjon til side og innførte de sterke følelser, den vare og sanne intuisjon og den grenseløse natur. I Den ensomme vandrers drømmerier erindrer, reflek­terer og reson­nerer han derfor også fritt. Ved hjelp av dag­drømmens assos­iasjoner og løse logikk forsøker han å forsvare seg overfor sine reelle og innbilte fiender for endelig å komme frem til en egen indre ro. Samtidig trer noe av essensen i den romantiske litteraturen tydelig frem for leseren. Landskapet og opplevelsene utvides og utvikles gjennom fantasiens følsomme bearbeidelse av inntrykkene. Først i drøm­meriene og den litterære erindringen får sansningene følelses- og erkjennelsesmessig betydning. Idealet er at den ensomme fullt og helt blir opptatt med å gjenoppvekke sine opplevelser, og beskrive dem for å forstå livet som levd erindring.

Oversettelse av Birger Huse. Innledning ved Henning Hagerup.