Flytende modernitet

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2006
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
275
ISBN: 
9788279900467
Språk: 
Originaltittel: 
Liquid modernity
Originalspråk: 
Oversetter: 
Mette Nygård
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Zygmunt Baumans forfatterskap preges av innsikt og engasjement. Igjen roper han et varsko om den utvikling som preger vår tid, denne gang med adresse til hver og en av oss. Begrepet flytende modernitet henspiller på motsetningen mellom den gamle og den nye modernitet. Mens den gamle ville ersatte den tradisjonelle samfunnsorden med en ny, fast orden, foregir den nye ved å være hinsides både orden og system. Isteden ser man konturene av et samfunn som har sin begrunnelse i det flytende og forpliktelse i det ikke-forpliktende. Bauman drøfter utviklingen mot den nye og flytende modernitet og konsekvensene av denne. Spesielt behandles forandringen av det urbane rom, den moderne økonomi, forbuker-samfunnet og det moderne menneskets trang til å ville frigjøre seg fra samfunnet. Dessuten inneholder boken et kapittel om felleskap og nasjonalisme. Flytende modernitet utfordrer våre holdninger og avdekker sammenhenger til konsekvenser som ikke uten videre er synlige for oss. Bauman viser oss den flytende modernitets forføreriske kraft, og han avslører dens skyggesider.