Gjeldsslaven Europa

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 269,-
Utgivelsesår: 
2012
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
192
ISBN: 
9788279901259
Språk: 
Originalspråk: 
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Denne boka byggjer på ein artikkelserie, skriven for vekeavisa Dag og Tid. Forfattaren, Jon Hustad, har reist gjennom fleire europeiske land – Hellas, Tyskland, Italia, Island og Irland – for å dekkja finans- og euro­krisa. I artiklane ser han nærare på årsakene til at vi fekk den store økonomiske krisa, og kva som kan gjerast for å koma ut av henne. Gjeldsslaven Europa. Ein guida tur i finansielle ruinar er ein historisk dokumentasjon og vil gjera at eurokrisa – som er lite dekt og forstått i Noreg – no kan verta betre kjeldelagd. Jon Hustad gjev med dette eit naud­synt bidrag til vår tids kan henda viktigaste debatt.