Menneskehetens ledelse

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 248,-
Utgivelsesår: 
1998
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
181
ISBN: 
9788290016499
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Olav Henriksen
Omslagsdesigner: 
Hannes Weigert

Rudolf Steiners beskrivelse av den åndelige virkelighet gir en dypere forståelse av samspillet mellom ulike folkeslag, deres særtrekk og individuelle kulturoppgaver. I denne boken, som består av elleve foredrag holdt i Kristiania 7.–17. juni 1910, trekker han en linje fra folkevandringene som fant sted fra det gamle Atlantis, til dannelsen av vår tids nasjonale og etniske grupperinger. Bak begreper som folkesjel, folkeånd og tidsånd skjuler det seg mektige, spirituelle vesener som har ført menneskeheten gjennom de store etteratlantiske tidsepoker og ledet utviklingen fra en oversanselig, mytisk bevissthet til vår nåværende jeg-identitet, ifølge Steiner. I sine storslåtte bilder gir den norrøne mytologien et eksakt uttrykk for det verdenshistoriske drama som førte til at tidligere tiders umiddelbare opplevelse av åndelige vesener ble neddempet til fordel for den menneskelige frihet. Steiner redegjør for de okkulte perspektiver bak hendelsesforløpet frem til Ragnarokk, og den kamp som her utspiller seg mellom fortid og fremtid. Sentralt står den tause men handlekraftige guden Vidar, som forløser nødvendige forvandlingskrefter og således spiller en avgjørende rolle for kulturens videreføring.