Om friheten

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 349,-
Utgivelsesår: 
2010
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
180
ISBN: 
9788279900481
Språk: 
Originaltittel: 
On liberty
Originalspråk: 
Oversetter: 
Pål Foss
Omslagsdesigner: 
Aina Griffin

Om friheten (1859) er en av filosofihistoriens viktigste bøker og etter manges mening et av de tydeligste uttrykkene for den politiske retningen som kalles liberalisme. Boken tar opp tre hovedtemaer: Det første er individualitet som et av elementene i menneskelig velvære. Det andre er tanke- og ytringsfrihet, og det tredje er grenser for samfunnets makt over individer. Det er også her Mill formulerer sitt berømte harm principle (skadeprinsippet).

Om friheten er kanskje en av de lettest forståelige klassikerne i filosofiens historie. Boken er i likhet med Mills øvrige bøker skrevet med den gjennomsnittlige intelligente legmann for øyet. Som Mill selv formulerte det, handler det her om:

«… moralsk, sosial og intellektuell frihet, som et forsvar mot samfunnets despotisme.»

Individualiteten er essensen i det gode liv; ytringsfrihet og handlingsfrihet er nødvendige forutsetninger for menneskelig fremskritt. Ethvert voksent menneske må kunne stå fritt til å tenke og leve slik det vil, så lenge det ikke skader andre.

Mill har en visjon om mennesker som individuelle personligheter, utstyrt med store muligheter og evner til moralske valg og åndelig vekst. Mill vil skape et tolerant samfunn der borgerne samtidig bryr seg om hverandre. I et slikt samfunn tilstreber man respekt for mennesker gjennom en felles dyrking av frihet og individualitet.