Samlede verker bind I–IX (9 bind)

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 2 250,-
Utgivelsesår: 
2008
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
2 450
ISBN: 
9788279900689
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Eirik Welo
Egil Kraggerud
Øivind Andersen
Mette Heuch Berg
Tore Frost
Tormod Eide
Vigdis Songe-Møller
Jens Braarvig
Håvard Løkke
Christine Amadou
Eyólfur K. Emilsson
Øyvind Rabbås
Egil A. Wyller
Henning Mørland
Egil A. Wyller
Leiv Amundsen
Redaktør: 
Hans Kolstad

Platons forfatterskap har preget all vesterlandsk tenkning siden det kom til for 2500 år siden. Flere av dialogene hører til mesterverkene i europeisk diktning. Samtlige tekster er oversatt av våre fremste fagfolk innen klassiske språk og filosofi og alle er forsynt med forord og noter. «Å slippe Platons samlede verker ut på det norske bokmarkedet, som Vidarforlaget nå gjør, er å bidra til et klimaskifte for sprog, tanke og følsomhet i vårt land. ... Bare Bibelen har i styrke en tilsvarende virkningshistorie. Det har aldri vært satset på et mere bærekraftig prosjekt i norsk idéliv.» Asbjørn Aarnes, Aftenposten 

Platon samlede verker, innhold:

Bind I 
Protagoras eller Sofistene, oversatt av Tore Frost
Euthyfron eller Om fromhet, oversatt av Øivind Andersen
Forsvarstalen, oversatt av Leiv Amundsen
Kriton eller Om hvordan man bør handle, oversatt av Øivind Andersen

Bind II 
Charmides eller Om selvbeherskelse, oversatt av Egil A. Wyller
Laches eller Om mot, oversatt av Egil A. Wyller
Lysis eller Om vennskap, oversatt av Egil A. Wyller
Alkibiades I eller Om menneskets natur, oversatt av Egil A. Wyller
Ion eller Om Iliaden, oversatt av Egil A. Wyller

Bind III 
Hippias Major eller Om skjønnhet, oversatt av Tormod Eide
Hippias Minor eller Om løgn, oversatt av Tore Frost
Eutydemos eller Disputanten, oversatt av Øivind Andersen
Gorgias eller Om retorikk, oversatt av Øivind Andersen
Menon eller Om dyd, oversatt av Håvard Løkke
Menexenos eller Gravtalen, oversatt av Øivind Andersen

Bind IV
Faidon eller Om sjelen, oversatt av Egil Kraggerud
Symposion eller Om det gode, oversatt av Egil A. Wyller
Faidros eller Om elskov, oversatt av Egil A. Wyller

Bind V
Kleitofon eller Oppfordring til filosofi, oversatt av Øivind Andersen
Staten eller Om rettferdighet, oversatt av Henning Mørland

Bind VI
Parmenides eller Om ideer, oversatt av Egil A. Wyller
Theaitetos eller Om kunnskap, oversatt av Øyvind Rabbås
Sofisten eller Om det værende, oversatt av Eyólfur K. Emilsson
Statsmannen eller Om herskermakt, oversatt av Christine Amadou

Bind VII
Filebos eller Om lyst, oversatt av Håvard Løkke
Kratylos eller Om ordriktighet, oversatt av Mette Heuch Berg
Timaios eller Om naturen, oversatt av Jens Braarvig
Kritias eller Atlantis, oversatt av Jens Braarvig

Bind VIII 
Minos eller Om loven, oversatt av Vigdis Songe-Møller
Lovene eller Om lovgivning, oversatt av Tormod Eide

Bind IX
Epinomis eller Nattlig rådslagning eller Filosofen, oversatt av Tormod Eide
Brevene, oversatt av Tore Frost
Theages eller Om filosofi, oversatt av Mette Heuch Berg
Alkibiades II eller Om bønn, oversatt av Mette Heuch Berg
Hipparchos eller Om vinningslyst, oversatt av Øivind Andersen
Elskerne eller Om filosofi, oversatt av Øivind Andersen
Epigrammer, oversatt av Egil Kraggerud
Axiochos, oversatt av Eirik Welo
Om rettferdighet, oversatt av Eirik Welo
Om dyd, oversatt av Eirik Welo
Demodokos, oversatt av Eirik Welo
Sisyfos, oversatt av Eirik Welo
Eryxias, oversatt av Eirik Welo
Definisjoner, oversatt av Eirik Welo