Samtaler med Bauman

Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2003
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
229
ISBN: 
9788279900153
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Kari Mette Thorbjørnsen

Hva har påvirket Bauman i hans analyser av moderniteten, postmoderniteten og det han så treffende har kalt «den flytende moderniteten»? I samtale med sosialteoretikeren Keith Tester påpeker Bauman at sosiologien bør kunne hjelpe oss til å finne ny mening i våre liv. Zygmunt Bauman regnes som en ledende skikkelse innen vår tids samfunnstenkning. Forfatterskapet hans spenner over emnene etikk, kultur og politikk. Han tar utgangspunkt i vår tids problemer, som vold og moralsk likegyldighet, globalisering, forbrukermentalitet og individualisering. Han retter et skarpt blikk mot løsninger som «det finnes ikke andre alternativer», kollektivisme og «terapitrender». Gjennom disse samtalene gjøres de underliggende hypotensene og engasjementet som har påvirket Baumans analyser tilgjengelig. Boken spenner over et vidt felt, fra selvbiografiske refleksjoner – via pekepinner til forståelsen av og fremtidsutsiktene for Baumans tekning. Samtalene illustrerer det moralske innholdet i hans avvisning av påstanden om at verden ikke kan forandres. De viser også hvorfor samfunnsengasjement er en menneskelig nødvendighet.