Sykdom og politisk lederskap

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 299,-
Utgivelsesår: 
2014
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
340
ISBN: 
9788279902362
Språk: 
Originalspråk: 

Var Vidkun Quisling psykotisk? Med Sykdom, galskap og politisk lederskap bringer professor i psykiatri Einar Kringlen leseren i møte med det siste hundreårs store politiske lederskikkelser, ledere som ofte møtte sine største utfordringer i kombinasjon med alvorlig sykdom. Eksempelvis fikk President Woodrow Wilson et alvorlig hjerneslag under Versailles-forhandlingene etter første verdenskrig og lot dermed George Clemenceau få dominere - noe som fikk skjebnesvangre resultater sett i ettertid. President Franklin D Roosevelts svake tilstand under Jalta-forhandlingene er et annet eksempel på hvordan sykdom hos et statsoverhode leder til alvorlige politiske konsekvenser. Ville Europa blitt delt om den amerikanske presidenten hadde vært ved god helse? Josef Stalin og Adolf Hitler var ansvarlige for millioner av uskyldige døde. Var deres handlinger uttrykk for galskap? Mao Tse-tung og Pol Pots regimer førte også til de mest forferdelige grusomheter med millioner av døde. Var ideologi og en på forhånd definert moral bestemmende for deres onde politiske lederskap?