Underveis mot den annen

Forfatter: 
Forlag: 
Pris: 
kr 298,-
Utgivelsesår: 
1999
Innbinding: 
Innbundet
Sidetall: 
200
ISBN: 
9788290016802
Språk: 
Originalspråk: 
Oversetter: 
Asbjørn Aarnes
Omslagsdesigner: 
monoceros

Et av hovedverkene til «omtankens filosof» med et særlig budskap til vår tid. Emmanuel Levinas (1906–1995) blir omtalt som en hovedskikkelse bak den såkalte etiske vending i samtidsfilosofien. Han har inspirert en rekke tenkere (deriblant Zygmunt Bauman) med sine tanker om den Annen. Mange har hevdet at Levinas griper direkte inn i tidens nød: Ingen kan være seg selv nok; jeg'et er ikke «selvberoende». Og det er her medmennesket, eller den Annen, kommer til unnsetning. Med bønn og befaling kaller Den Annens ansikt til ansvar. Med det ansvar den Annen pålegger en, våkner mennesket til moralsk liv, hevder Levinas. Når Levinas' tanker har nådd så mange, er det kanskje fordi han taler om avmakt, om det uanselige. Dagens drøm er at det store må bli sdtørre. Levinas taler tiden midt imot; han taler for det lille og for det lillles rett til å forbli lite. Underveis mot den annen presenterer Levinas' skrifter fra hans egen læretid, før hans tenkning fikk endelig form. Tekstene er redigert og kommentert av Asbjørn Aarne