Brandt, Sverre

Sverre Brandt (1880–1962) er kjent for to ting: Han skrev Reisen til Jule­stjernen og han var Nationaltheatrets første økonomidirektør – virksom helt fra 1919 og fram til han gikk av med pensjon i 1948. Brandt var ikke bare økonomidirektør og dramatiker. I realiteten voktet han også sitt verk som instruktør for oppsettingene inntil han ble pensjonert. Han loset dessuten sitt kjære Nationaltheater gjennom økonomiske kriser og gjennom den tyske okkupasjonen. Han mottok en rekke ordner for sin innsats for teatret og for sin barnedramatikk.

En sterk teaterinteresse fulgte ham gjennom hele livet. Han skrev studentkomedier og ledet Studenterteatret i Kristiania mens han studerte til jus ved universitetet. Fra 1904 arbeidet han som sakfører i hjembyen Trondhjem og gjorde en sterk innsats for opprettelsen og driften av Trondhjems Nationale Scene.

Bibliografi