Brynildsen, Aasmund

Aasmund Brynildsen (1917–74) var skjønnlitterær forfatter, essayist, oversetter, litteraturkritiker. Han var hovedkonsulent i Dreyers forlag gjennom en årrekke og var knyttet til Servolibris forlag. Han utførte et omfattende kulturformidlingsarbeid gjennom sine idéhistoriske studier, ikke minst om kristen mystikk, nyplatonske tenkere, naturvitenskapens fremvekst, samt om ulike skjønnlitterære forfattere. Han utga bl.a. Dommen til døden (1946), Det nye hjerte og andre essays (1960), Lyset og Øiet. Betraktninger over Teilhard de Chardins liv og verk (1960), De hellige ikoner (1968), Hvem våkner. Dikt (1968), Fra Chartres til Eidsvold. Om tenkningens vei til frihet (1970), Svermeren og hans demon. Fire essays om Knut Hamsun 1952–72 (1973), Hudø. Bilder fra en barndom (1974), Autoriteten, makten og mennesket (1975) og Johannes Kepler. Nyplatonismens triumf og selvovervinnelse (1976

Bibliografi