Hobbes, Thomas

Thomas Hobbes (1588–1679) var engelsk filosof og politisk teoretiker. Mest  kjent er han for hovedverket Leviathan, der han søker å rettferdiggjøre staten og vise hvorfor det er vår plikt å adlyde den. Hobbes studerte i Oxford. Han var mye på reisefot og traff bl.a. Descartes, Pierre Gassendi og Galilei. Han var en tid sekretær for Francis Bacon. I likhet med alle disse sto han i opposisjon til den skolastiske filosofien, som til tross for utviklingen innenfor natur­viten­skapene fremdeles dominerte ved datidens universiteter.

Bibliografi