Løvlie, Elisabeth

Elisabeth Løvlie (f. 1972), har en doktorgrad fra Oxford University om litteratur og stillhet (Literary Silences in Pascal, Rousseau, and Beckett. Oxford Univ. Press, 2003). Hun har vært postdoktor-stipendiat ved Univ. i Oslo, og skrevet fl ere artikler om litteratur og religion. På norsk har hun tidligere utgitt den populærvitenskapelige boken Stillhet og støy. Tanker om tid, angst og kjærlighet, Cappelen, 2006.

Bibliografi