Mill, John Stuart

John Stuart Mill (1806–1873) var en av de mest inflytelsesrike filosofer i det 19. århundre. Han kjempet for likestilling mellom mann og kvinne, allmenn­utdan­nelse, allmenn stemmerett, prevensjon, bedre skilsmisselovgivning og at koloniene skulle få bestemme mer selv. I 1851 giftet han seg med Harriot Taylor, som han hadde pleid et nært vennskap med i 21 år. Taylor hadde stor innflytelse på Mills tanker og arbeid, og han regnet henne som medforfatter av flere av sine verker.

Bibliografi