Milton, John

John Milton (1608–1674), engelsk poet, polemiker i prosa og aktiv samfunnsdebattant. Mest kjent er han for sitt episke dikt Det tapte paradiset (Paradise Lost) og for Areopagitica – eller om trykkefrihet (Areopagitica), samt diktverkene Lycidas og Samson Agonistes.

Bibliografi