Verne, Jules

JULES VERNE (1828–1905) regnes som en av de store franske forfatterne fra det 19. århundre. Foruten en lang rekke romaner skrev han noveller, teater-styk-ker, dikt, geografiske og hist-oriske verk. Først og fremst er han kjent for serien med bøker som han selv kalte «ekstra-ordinære reiser i kjente og ukjente verdener», som omfatter hele 54 spektakulære reiser i det fantastiske og det reelle fra årene 1863–1919. En rekke av disse bøkene er blitt klassikere i barne- og ungdomslitteraturen.

 

Bibliografi