Zera-Yaqob

Zera-Yaqob (1599–1692), sønn av en bonde i det nordlige Etiopia, fikk grundig undervisning i den visdom som var verdsatt i landet, og ble lærer i Aksum, et religiøst og kulturelt lærested på den tiden. Dette var samtidig med at Etiopia opplevde sterk påvirk­ning av grupper som angrep de tradi­sjonelle verdiene i samfunnet. Zera-Yaqob måtte ta stilling til disse i sin under­visning, men ble mer og mer skeptisk til alle som påsto at de hadde den ene og hele sannhet. Han begynte derfor å utvikle sin skeptiske filosofi, som ikke førte til at han sluttet seg til én retning, men forkastet alle som bygde på påstått åpenbaring. Slik skapte han en rasjonalistisk filosofi der han bare godtok det som stemte med fornuften. Dette førte til konflikter med hans kolleger, og i frykt for sitt liv, flyktet han og slo seg ned i en grotte sør i landet, der han utviklet sin filosofi videre. Da han hadde fått klarhet, dro han enda lenger sør, og slo seg ned på et sted hvor han fikk arbeid, fant en kone så vel som en disippel. Denne siste oppmuntret ham til å nedtegne sine tanker.

 

Bibliografi