Aktuell bok om Bob Dylans sanglyrikk!

Gisle Selnes bok Den store sangen. Kapitler av en bok om Bob Dylan ble lansert 15. november. Boken er en omfattende undersøkelse av Bob Dylans sanglyrikk i lys av litterære, musikalske og kulturhistoriske kontekster – svært aktuell tematikk i lys av årets tildeling av Nobelprisen i litteratur. 

Lanseringen av den omfattende boka ble feiret på Tronsmo med forfatteren selv i samtale med Dylanolog Johnny Borgan. Det hele ble avsluttet med nydelig Bob-tolkninger av The Salmon Smokers, som for anledningen hadde med seg Hege Brynhildsen på vokal. Hadde du ikke anledning til å være der selv kan du lese mer om bokas prosjekt nedenfor.

Den store sangen tar for seg de lange forbindelseslinjene tilbake til antikkens førskriftlige, «musiske» dikting, middelaldersk trubadurlyrikk og den post-romantiske, visjonære diktingen, samt den «folkelige», amerikanske tradisjonen, med vekt både på importert ballademateriale og blues.

Hovedtesen i Gisle Selnes undersøkelser er at Dylan er en stor kunstner som har bidratt til å fornye både poesien og populærmusikken – og til å bygge bro mellom dem. Med denne boka forsøker han å vise at litteraturvitenskapen har noen av de redskapene som trengs for å forstå Dylans sanger. Men det er også et vesentlig poeng at disse redskapene alene ikke er nok. En kombinasjon av lyttende, nærlesende og kontekstualiseren de tilnærminger er påkrevd for å gripe det komplekse fenomenet en Dylan-sang er.

Den store sangen er delt inn i fjorten kapitler, som i hovedsak følger Dylans karriere kronologisk. Selnes tar utgangspunkt i 1960-årene, med hovedfokus på bluesens betydning for Dylans sanglyrikk – den såkalte blues-revivalen rundt 1960, som faller sammen med starten på Dylans karriere som musiker. Selnes holder overblikk over historiske forhold, over Dylans biografi og utgivelser - også innspillinger som ikke kom med på de utgitte albumene - og gjør lesninger av enkelttekster, og skaper slik en undersøkelse av Dylans sanglyrikk som er mer systematisk enn det som har blitt gjort tidligere.

Kjøp og les mer om boka her.