Norsk Akademis pris tildelt Kaj Skagen

Det er med glede vi meddeler at Norsk Akademis pris til minne om Thorleif Dahl i år er tildelt Kaj Skagen. Prisen deles ut i dag, 23. november, under Det Norske Akademis årsfest, hvor prisvinneren og forlaget er til stede. 

Norsk Akademis pris deles årlig ut av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur for fremragende skjønnlitterære eller faglitterære forfatterskap. Tidligere har Kjell Askildsen, Ingvar Ambjørnsen, Marianne Gullestad og Torgeir Schjerven mottatt prisen. Kaj Skagen får prisen for hele sitt forfatterskap, både for skjønnlitteratur og for sakprosa. 

I sin begrunnelse fremhever Akademiet at: 

 

Skagen er en frittstående, uavhengig forfatter og kulturkritiker med stor bredde og allsidighet. Hans forfatterskap omfatter dikt, romaner, essays og monografier, og han skriver et moderne, smidig riksmål.

Kaj Skagen har siden debuten på 1970-tallet vært en avvikende motstrømsfigur, i opposisjon til  tidens dominerende retninger. Han er fortsatt aktivt til stede i samfunnsdebatten bl.a. gjennom sine kommentarer i ukeavisen Dag og Tid, der han dokumenterer at han også er en elegant behersker av nynorsk. Han står i en særstilling ved at hans omfattende litterære produksjon favner om både sakprosaen og skjønnlitteraturen, begge på en dyptpløyende og seriøs måte. 

 

Prisen er innstiftet og finansiert av Thorleif Dahls Kulturbibliotek og er på kr. 100.000. Utvelgelsen gjøres av en priskomité, som i år består av blant andre Rune Slagstad og Hilde Sejersted. 

I sin begrunnelse har kommiteen lagt spesielt vekt på tre av Skagens utgivelser, romanen Hodeskallestedet fra 1994, og sakprosabøkene Bazarovs barn (1983) og Morgen ved midnatt, et tusensiders-verk om den unge Rudolf Steiner, utgitt på Vidarforlaget tidligere i år. 

I komiteens uttalelse heter det at: 

 

Kaj Skagens betydeligste bidrag til romangenren er Hodeskallestedet (1994) med undertittelen «Adalbert Morgenstjernes erindringer fra det tyvende århundre», en storslått, tidskritisk roman. 
Blant Skagens sakprosa-utgivelser skiller to seg ut. Den ene er Bazarovs barn (1983), et kampskrift mot det Skagen anså som et kulturradikalt hegemoni i norsk litteratur- og kulturliv. Boken førte til en heftig debatt.
Den andre er årets utgivelse, Morgen ved midnatt. Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861-1902, en slags dannelsesreise inn og ut av Rudolf Steiner, antroposofiens grunnlegger. Studien har tre lag: En biografisk rekonstruksjon av de første 40 år av Steiners liv, dernest en analyse av Steiners skrifter i samme periode og til sist en bred kulturhistorisk presentasjon av tysk åndsliv fra Goethe, via Fichte og Max Stirner til Haeckel og Nietzsche, med portretter av kulturmiljøene i Wien, Weimar og Berlin. Ved sin kombinasjon av det eksistensielle og det kulturfilosofiske representerer Skagens studie noe unikt i den norske litterære verden. 

 

Til Klassekampen som meldte pris-tildelingen i helgens lørdagsutgave, sier Kaj Skagen at det betyr mye for han å få prisen: «Det norske akademi for språk og litteratur er en faglig tung forsamling, og i norsk sammenheng er dette en viktig pris», sier Skagen til avisen. 

Det er spesielt hyggelig at Skagens nyeste utgivelse, Morgen ved midnatt, trekkes frem i så positive vendinger. Boken fikk både medfart og ubetinget skryt da den ble lansert i mai i år. Boken, med undertittelen Rudolf Steiners liv og samtid, verk og horisont 1861-1902, kan nærmest kalles et livsprosjekt, som Skagen har jobbet med i vel 16 år, og som skapte en debatt med høy temperatur i flere måneder etter lanseringen. Steile meningsforskjeller kom til uttrykk idet Espen Søbye i Morgenbladet, og også Henrik Keyser Pedersen i Morgenbladet, slaktet utgivelsen, mens Fartein Horgar trillet terningkast 6 og kalte boken «glimdrende». Også Trond Berg Eriksen i Dag og Tid roste utgivelsen som «eit storverk som skjuler seg i sin eigen storleik» og Kjetil Korslund i Vårt Land beskrev boken som både fascinerende og velskrevet, og vektla at «det er meget interessant å følge dette kanskje-geniet omkring i det sene 1800-tallets Europa med dets villniss av oppbruddstanker …». 

«Sett i lys av hvordan boka ble mottatt av enkelte kritikere, betyr det mye for meg at Det norske akademi vil gi meg denne prisen», sier Skagen til Klassekampen. 

Vidarforlaget gratulerer Kaj Skagen med utmerkelsen.